19.4.2022. Pripreme za kreativnu radionicu
“Osjetilo vida dominantno je ljudsko osjetilo putem kojega dobivamo 85 % informacija i temelj je kognitivnog, motoričkog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Gubitkom vida nastaje određena neravnoteža u razvoju i funkcioniranju čovjeka. Oštećenje vida nije samo medicinski problem jer zahvaća cjelokupan razvoj i život pojedinca” (Sanda Mucić, PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA, 2016.).
Zbog nedostataka i/ili oštećenje vida naših korisnika, u velikom broju naših aktivnosti potrebno je izvršiti prilagodbu materijala i tehnika unutar provedbe radionice ovisno o potrebama naših korisnika. Kako bi slijepe osobe mogle samostalno sudjelovati u kreativnim radionicama, te kako bi stekli percepciju o tome kako pojedini radovi izgledaju potrebno je prilagoditi materijale koje se koristite, taktilno ih označiti, kategorizirati u skupine, označiti boje ako je potrebno, dati dovoljno vremena slijepim osobama da taktilno istraže materijale, crtež i/ili alat. Uz odgovarajuću podršku slijepe osobe imaju mogućnost punopravnog i samostalnog sudjelovanja u aktivnosti.