Temeljem ograničenog poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga  koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019.-2021. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo je financijska sredstva u iznosu od 111.280,00 kn programu „Pružena ruka – pomoć pratitelja“, prioritetno područje 3 –  osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju .
Trajanje programa: od 1.1.2019.- 31.12.2021. godine.

Opći cilj ovog programa:

– pridonijeti poboljšanju kvalitete života za 20 starih,nemoćnih slijepih osoba

– pridonijeti  povećanju socijalne participacije korisnika

– pridonijeti prevladavanju svakodnevnih životnih izazova

– pridonijeti jačanju samopouzdanja slijepih osoba

Program „Pružena ruka – pomoć pratitelja“ utjecat će na povećan broj slijepih osoba starije životne dobi koji primjenom naučenih svakodnevnih vještina jačaju sposobnost neovisnog življenja, kao i povećana samostalnost u savladavanju radnji i operacija u savladavanju svakodnevnih izazova koje prije nisu bili u mogućnosti sami savladati, povećanje socijalne participacije, starije slijepe osobe nisu zaboravljene te će ovim programom se utjecati na prevenciju institucionalizacije starih i nemoćnih  slijepih osoba