23.5.2023, U sklopu psihosocijalne podrške posjetila nas je teologinja Katarina Ralbovski iz Ureda za duhovnu pomoć Sisačke biskupije.