25. ožujka 2019. sudjelovali smo na edukativnoj radionici u organizaciji Rehabilitacijskog centra za stres i traumu o normativnom okviru i politikama za osobe s invaliditetom. Radionica je održana na Studijskom centru socijalnog rada, Nazorova 51, Zagreb, u trajanju od 12:00 do 16:00. Voditeljica radionice bila je dr.sc. Vesna Mihanović, edukacijski, rehabilitator, zaposlena u Poliklinici SUVAG. 
Teme koje su kroz radionicu obrađene: 
– Konvencija o pravima osoba s invaliditetom s naglaskom na članak 19. ,
– kojim područjima osobnog, društvenog, javnog i političkog života se Konvencija bavi,
– koji model invaliditeta su tvorci Konvencije primijenili u njezinom stvaranju,
– kako se Konvencija primjenjuje u nacionalnom kontekstu i tko i kako izvještava o
njezinoj primjeni,
– koje su vrste istraživanja u području invaliditeta, koja su obilježja inkluzivnih
istraživanja i kako se ona mogu provoditi
Ova edukativna radionica održana je u sklopu Projekta „Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica“ koji provode Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Pravni fakultet – Studijski centar za socijalni rad, Sveučilišta u Zagrebu. Projektom se želi doprinjeti unapređenju obrazovanju socijalnih radnika, te istovremeno poboljšati analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u zajednici. Aktivnostima projekta biti će obuhvaćeno 70 studenata i 5 nastvanika Studijskog centra za socijalni rad te 4 organizacije civilnog društva.

Više o projektu na : http://rctzg.hr/-/projekti-u-tijeku/