9.4.2019. sudjelovali smo sa svojim promotivnim štandom na Tjednu zdravlja u Petrinji.