27.10.2020. Kroz trening aktivnosti svakodnevnog života podižemo kvalitetu života korisnika kroz jačanje znanja i vještina potrebnih za samostalno i sigurno obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao što su aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena. Samostalnost u obavljanju ovakvog tipa aktivnosti također pridonosi jačanju samopouzdanja i samopoštovanja korisnika , a kroz individualni plan i intervenciju korisnik zadržava kontrolu i sam izabire prioritetne aktivnosti. U ovom videu možete vidjeti kako naš Perica kuha kavu 🙂