23.1.2020. naši korisnici su u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom SMŽ , POU Hrvatski dom Petrinja i Centrom za rehabilitaciju Komarevo sudjelovali u manifestaciji “Kultura svima” .
Kroz manifestaciju posebno ističemo ‘Večer jednakih mogućnosti’ kojoj je cilj senzibilizacija javnost za probleme osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
“Večer jednakih mogućnosti”, je nešto što se prvi puta događa u Petrinji, a radi se o kulturnom programu na kojem rade osobe s invaliditetom i teškoćama u razvoju. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su podržali ovu manifestaciju, organizatorima i izvođačima