25.5.2022. održana je završna konferencija projekta „Želim živjeti bolje “ koji Udruga slijepih Sisačko – moslavačke županije provodi od 19.2.2020. do 19.8.2022. financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“, kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena- faza I”. Završnom konferencijom oprostili smo se od 20 zaposlenih žena koje su 24 mjeseca pružale pomoć za 165 krajnjih korisnika.
Cilj projekta bio je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena u nepovoljnom položaju s područja gradova Sisačko-moslavačke županije te povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada I smanjenje stope nezaposlenosti.
Kroz edukacije zaposlene žene su jačale svoje osobne i profesionalne kompetencije, te je tako 1 osoba educirana za njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba, 3 za zanimanje slastičarka, 3 za voditelja agroturističkog gospodarstva, 11 za gerontodomaćice i 2 osobe su položile vozački ispit B kategorije.
Stjecanjem radnih kompetencija utječe se na kvalitetu osobnog i obiteljskog života, te se stvaraju preduvjeti za neovisnije življenje I ravnopravno sudjelovanje u društvu. Provedbom aktivnosti projekta žene su stekle radne navike, radno iskustvo i dobile dodatnu izobrazbu što utječe na njihov bolji položaj na tržištu rada i u konačnici razbijanje predrasude javnosti o sposobnostima osoba s invaliditetom. Žene zaposlene u projektu pružale su pomoć krajnjim korisnicima u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, brizi o osobnoj higijeni, dostavi
lijekova, plaćanju računa, socijalnoj integraciji kao pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te druženju.
Projektom „Želim živjeti bolje“ obuhvaćeni su korisnici s područja Petrinje, Siska, Novske i Jasenovca.
Tijekom provedbe projekta. Ženama je pružena psihosocijalna podrška kroz radionice. Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije provodila je projekt u vrijednosti 3.497.096,00
kuna sa svojim partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Sisak I Područni ured Kutina i Centrom za socijalnu skrb Sisak. Ovim putem od srca se zahvaljujemo svim djelatnicima i korisnicima projekta 🙂