Pikado

24.05.2017. “Sportska srijeda”.
Sport i rekreacija uz dobro društvo i zabavu.

pikado2pikado6pikado3  pikado9 pikado8 pikado7  pikado5 pikado4