Projekti

Od 01. studenog 2016. godine započela je provedba projekta usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina pod nazivom„Da li nas vidite“ sufinanciranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Visina odobrenih sredstava iznosi 67.000,00 kn. Opći cilj ovog projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina korisnika – starih i
nemoćnih kroz omogućavanjem veće dostupnosti socijalnih usluga. Naš doprinos općem cilju je uključiti stare i nemoćne osobe – koje uz što su stare i nemoćne imaju i invaliditet što njihov položaj još više otežava. Ovaj projekt traje do 31. listopada 2017. godine.