1.10.2019. održan 5. Sastanak projektnog tima za projekt: Korak prema uspjehu-UP.02.1.1.06.0042