U županijskoj vijećnici u Čakovcu je 5. ožujka 2020. u prijepodnevnim satima održana konferencija vezana uz projekt “Korak prema uspjehu”, financiran iz europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 1.389.434,08 kn i trajanju od 18 mjeseci,a čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije.
Svrha ove konferencija bila je upoznavanje korisnika projekta (nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba) sa poslodavcima, te predstavnicima partnera (Udruga slijepih Zagreb i Udruga slijepih Sisačko-Moslavačke županije).
U okviru konferencije, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prezentirali su poticajne mjere za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a održana je i kratka prezentacija masaže slijepih masera.