Na linku ⬇️ možete poslušati radio emisiju Radio Siska o projektu InkluzivArt 🙂
Temeljem Poziva Ministarstva kulture i medija za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2021. Udruzi slijepih SMŽ-Sisak odobren je projekt InkluzivART.
Visina odobrenih sredstava iznosi 35.000,00 kn.
Projekt „InkluzivART” proizašao je iz dugogodišnjeg praćenja i analize rada s korisnicima, osobama oštećenog vida, te dobre prakse u suradnji s ustanovama u kulturi u gradu Sisku i sa NVO u području kulturnog stvaralaštva. Projektom se unapređuju ostvareni rezultati i pozitivni učinci zadovoljavanja potreba osoba oštećenog vida za kulturnim sadržajima, te njihovim aktivnim uključivanjem i osmišljavanjem istih. Projekt “InkluzivART” financiran je od strane Ministarstva kulture i medija, a partner na projektu je Sisačka Udruga za promicanje alternativne i urbane kulture. Udruga slijepih uključena je u kulturne aktivnosti i manifestacije u gradu Sisku, što omogućuje prednost i priliku za uviđanjem nedostataka prilagodbe istih osobama s oštećenjem vida.