24.5.2022. Radionica “Zajedno do rješenja (od problema do ideje)”
Sudjelovali smo na radionici pod vodstvom psihoterapeutkinje Maje Jakšić.
U sklopu radionice koristili smo metodu „Šest šešira“ – tehniku paralelnog mišljenja koju je osmislio Edward de Bono, svjetski stručnjaka u području kreativnog razmišljanja i njegovog poučavanja kao vještine, 80-ih godina prošloga stoljeća. Metoda je u novije vrijeme prepoznata kao jednostavan i učinkovit postupak koji potiče suradnju, povećava produktivnost, kreativnost i inovativnost. Može se koristiti u različitim ljudskim djelatnostima, a osobito je korisna menadžerima u velikim poduzećima da pomoću kreativnosti unaprijede poslovanje. De Bono tvrdi da ljudi općenito razmišljaju konfuzno, nejasno.
Da bi se izbjeglo jednosmjerno razmišljanje, razvijena je tehnika paralelnog mišljenja kako bi se jedan problem, uz pomoć znanja, iskustva i pameti, mogao razmotriti iz više različitih gledišta. Međutim, tehnika pomaže i pri:
• razvoju kreativnosti, kritičkog i analitičkog mišljenja,
• vođenju sastanaka;
• donošenju odluka;
• unapređivanju grupne produktivnosti, komunikacije, proizvodnje i upravljanja projektima.
Tehnika paralelnog mišljenja usmjerava proces razmišljanja u šest različitih smjerova koji uključuju: činjenice, emocije, logički negativan i pozitivan pogled, kreativnost i kontrolu procesa mišljenja. Svakoj od naveden značajki pripada određeni šešir. Šešir bijele, plave, crvene, žute, zelene i crne boje metaforički uspostavljaju „pravila igre“ tijekom mišljenja koje se može primjenjivati individualno ili u grupi.
Značajke „Šest šešira“
1. Bijeli šešir zanimaju informacije te postavlja pitanja: „Što znamo?“, „Koje informacije su nam potrebne?“, „Što bismo trebali pitati?“. Njime se usmjerava na informacije koje postoje i koje nedostaju.
2. Crveni šešir povezan je s emocijama i intuicijom. Kada se upotrebljava, omogućuje nesmetano i slobodno iskazivanje osjećaja, doživljaja bez ikakvog objašnjenja i opravdanja.
3. Crni šešir upozorava na moguće rizike i opasnosti, štetu i nedostatke nepromišljenih odluka. On sprječava upadanje u nevolje te kritizira.
4. Žuti šešir je izvor optimizma. Pod njim se pronalazi sve što je korisno, vrijedno i dobro.
5. Zeleni šešir je kreativni, stvaralački šešir. Namijenjen je planiranju i stvaranju novih ideja, predlaganju promjena i iznošenje alternativnih predložaka iznesenim idejama.
6. Plavi šešir razmatra cjelokupan proces mišljenja. Obično se koristi na početku ili na samom kraju procesa. Na početku pomaže u odlučivanju o tijeku rasprave i rasporedu korištenja šešira te o očekivanjima, a na kraju za razmatranje iznesenog mišljenja.