Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak od 7.06.2019. godine do 7.06.2021. godine provodi program pod nazivom „U dobrim rukama“ za koji su odobrena financijska sredstva Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom- faza II “. Ukupan iznos odobrenih financijskih sredstava za provedbu ovog projekta iznosi 498.372,43 kuna. Ugovorno tijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT1) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT2).

Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz daljnji razvoj usluge VP. Usluga se pruža za 25 korisnika : 1. Članovima na područjima posebne državne skrbi i 2. članovima s područja Grada Siska. Videća pratiteljica završila je edukaciju u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih. Projekt direktno doprinosi uštedi sredstava temeljnih udruga, širenju usluga na veći broj članova te zapošljavanju 2 nezaposlene osobe.