U proteklih četiri mjeseca koji su uslijedili nakon razornog potresa na području Sisačko- moslavačke županije, Udruga slijepih SMŽ-Sisak primila je mnoštvo donacija  za pomoć korisnicima Udruge koji su nastradali u potresima koji su se na našem području događali od 29.12.2020. do danas.
Ovim putem se u ime Udruge slijepih SMŽ-Sisak i u ime naših članova i djelatnika neizmjerno zahvaljujemo svim donatorima i prijateljima Udruge koji su nam svojim donacijama omogućili pomoć, podršku, nadu i viziju bolje budućnosti.
Hvala Vam!

Popis donatora i donacija: BORIS KIRINČIĆ – 60,00 kn, MIRELLA MLADIN -100,00 kn, UDRUGA SLIJEPIH ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE -1.000,00 kn, MAJA PRODAN – 100,00 kn,  ANITA GALAMBOŠ – 1.100,00 kn, UDRUGA SLIJEPIH VARAŽDINSKE ŽUPANIJE – 1.000,00 kn,  TIFLOTEHNA d.o.o. – 5.000,00 kn , NADA ZA ŽIVOT – 2.000,00 kn, UDRUGA SLIJEPIH DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE – 1.000,00 kn, ESPERANTO DRUŠTVO RIJEKA – 5.000,00 kn, UDRUGA SLIJEPIH ZADARSKE ŽUPANIJE – 1.000,00 kn, ANTONIO GIZDULIĆ – 500,00 kn, RUŽICA PAVLETIĆ – 500,00 kn za Zlatan Tukara, SUZANA ANIČIĆ OŠTROBRADIĆ  – 200,00 kn, PISAK LIVO – 1.000,00 kn, UDRUGA SLIJEPIH KORPIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – 1.000,00 kn, DANUNULLIS BARICA – 100 eura, UDRUGA SLIJEPIH BJELOVAR – 1.000,00 kn, NEVENKA DAUTANAC – 300 eura, JOVAN BLEČIĆ – 2.400 eura, MARIJA BAKOVIĆ – 2.500,00 kn, FRANKO DUJMIĆ – 200,00 kn, HIGRA d.o.o. -10.000,00 kn, MILENA ĆURKOVIĆ – 100,00 kn, JULIJAN ŠRIBAR – 1.000,00 kn, MIRNA ŠIPEK MLIKOTIĆ – 800,00 kn , SRPSKO NARODNO VIJEĆE – 5.000,00 kn, URSKA LAN S.P.- 15 eura, VRŠČAJ ANDREJ – 20 eura, VEDRAN TOMAŠKOVIĆ – 100,00 kn, JOSIP TICA – 100,00 kn, IVAN POLJAK – 200,00 kn, ANA LJUBIČIĆ – 600,00 kn, ANKICA SIPANOVIĆ – 100,00 kn, UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE – 1.000,00 kn, PRKSIK – 500,00 kn , DRAGICA BAKOVIĆ – 1.000,00 kn , UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE – 1.000,00 kn , SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH „UČKA“ – 500,00 kn , DANIJELA HORVAT – 150,00 kn, MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH,KOPER – 300 eura, DRUSTVO OBOLELIH Z REDKIMI BOLEZNIMA OČI SVETLOBA – 20 eura, UDRUGA SLIJEPIH PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE – 2.000,00 kn,  MARIJANA MIOČ ĐURANOVIĆ – 300,00 kn, PRIJATELJI UDRUGE SLIJEPIH DUBROVNIK – 400,00 kn, TOPALOVIĆ DUŠKO – 1.000,00 kn,  UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE – 3.000,00 kn, DRUŠTVO SLEPIH CELJA – 150 eura, DAMIR AJDUK – 100,00 kn, SAVEZ UDRUGA LIONS KLUBOVA HRVATSKE LIONS DISTRIKT – 70.000,00 kn za nabavku kombi vozila, UDRUGA SLIJEPIH VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE – 1.000,00 kn, SAVEZ BAPTISITČKIH CRKAVA U RH –           10.000,00 kn, BLANKA WILL-GALIĆ – 275,00 kn za nabavku dugog bijelog štapa,  VEDRANA JELUŠIĆ KAŠIĆ – 300,00 kn za nabavku dugog bijelog štapa, ANA MARIJA MARIĆ – 274,13 kn za nabavku dugog bijelog štapa,  BIBRA IZDAVAŠTVO d.o.o. – 274,13 kn za nabavku dugog bijelog štapa, CROTEX BJELOVAR – donacija u robi : 342 para čarapa u protuvrijednosti 3.420,00 kn,  KATARINA MILIČEVIĆ – 274,13 kn za nabavku dugog bijelog štapa , THINKTOURISM D.O.O. – 274,13 kn za nabavku dugog bijelog štapa, ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE, Ljubljana – 4.000,00 eura , NADA ZA ŽIVOT – 1.000,00 kn,  TULJAK ADELA – 100,00 kn, CREDITARIA d.o.o. – 609,06 kn (za nabavku 2 brailleova obilježivača), MMV FROG d.o.o. -4.875,00 kn(nabavka 50 kom govornih toplomjera), ROŽMARIĆ TIHOMIR – 1.375,00 kn (za nabavku 5 komada dugih bijelih štapova), BASLE GORIŠEK INES – 37,00 eura za nabavku dugog bijelog štapa, Muller,Peter Frank, Muller, Marija – 37,00 eura za nabavku dugog bijelog štapa, MALEŠIĆ LIDIJA – 10,00 eura, ANITA MILIČIĆ – 200,00 kn, CBA (Croatian Baptist Aid) – donacija u naravi: 164 paketa hrane (težina paketa 15 kg), 80 paketa kave i 210 boca vode (6 litara po komadu) protuvrijednosti 36.960,00 kn, LIONS KLUB HRVATSKA          donacija u naravi: 60 paketa Gavrilović gotovih obroka (480 porcija) protuvrijednosti 8.640,00 kn,Obrt za instaliranje vode i grijanja “ANTOLIĆ”- 2.000,00 kn (za Gđu. Cvetu Janković), DANIJELA HORVAT – 100,00 kn, UDRUŽENJE ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA – donacija u naravi: 15 dugih bijelih štapova i 15 govornih toplomjera, protuvrijednosti 5.577,15 kn, UDRUGA SLIJEPIH DARUVAR – 2.000,00 kn, ORGANIZACIJA SLIJEPIH VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE – 2.000,00 kn, JANAF – 3.000,00 kn  za nabavku govornih toplomjera i tiskača,  Optiplast d.o.o. 1000 komada plastičnih vrećica protuvrijednosti 500 kn, ADRA Hrvatska Adventistička agencija za pomoć i razvoj – donacija u naravi : prehrambeni i higijenski artikli za 70 paketa pomoći, protuvrijednosti 6.510,00 kn,INA industrija nafte d.d . 5.000,00 kn- kartica za gorivo, EUROHERC OSIGURANJE – 1.966,19 kn polica osiguranja za kombi vozilo,OBRT ZA INSTALIRANJE VODE I GRIJANJA „ANTOLIĆ“ – 2.000,00 kn za spajanje dovoda i odvoda vode za korisnicu. Ovim putem želimo zahvaliti Danijelu Koletiću Predsjedniku Instituta za integrirano-inkluzivne komunikacije Jugoistočne Europe i tvrtki Apriori World, Zakladi Solidarna na izrazito dobroj suradnji i donaciji mobilne kućice za smještaj korisnice. Također velike zahvale Lions Klubu Hrvatske i Savezu baptističkih crkava u RH na donaciji stambenih kontejnera za dvoje naših korisnika i njihovih obitelji, te Gradskom društvu Crvenog Križa Sisak na donaciji 10 kilograma konzervirane hrane za korisnike Udruge slijepih.